Startsida sarasjoblom.se

Meny

Skolångest


Problematisk skolfrånvaro riskerar många gånger att bli en inkörsport till socialt utanförskap och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt utreda orsakerna när en elev signalerar att något inte är bra.

Att avvakta med insatser tills roten till det onda klarlagts innebär inte att förhala, utan att börja i rätt ände. När vi väl förstår problemet kan vi matcha åtgärder med faktiska behov redan från början, istället för att prova oss fram på måfå.

Anlita Sara för individuella utredningar, eller handledning på grupp- eller organisationsnivå.

Så här funkar det

Skolans ansvar


Rektorn har en skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig.

Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen.

Utredningens omfattning och form bör avgöras i det enskilda fallet men det är viktigt med dokumentation och uppföljning. Om det finns behov av att göra fler utredningar, till exempel vad gäller behov av särskilt stöd eller kränkande behandling, är det bra om dessa samordnas i en utredning.

Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro. En utredning behöver endast göras om den bedöms som nödvändig.

Källa: 7 kapitlet 19 a § och 15 kapitlet 16 § skollagen.